Tweede Weteringdwarsstraat 68

Jeugdherinneringen en familiebelevenissen

Begin maart 2007 is er een nieuw boek verschenen over een deel van de nakomelingen van stamvader Jan Clop. Het boek, geschreven door Pieter Klop, gaat over jeugdherinneringen en familiebelevenissen die zich hebben afgespeeld in en rond het huis van zijn grootouders in de Tweede Weteringdwarsstraat te Amsterdam.

Het heeft betrekking op de nakomelingen van Jan Clop volgens de afstammingslijn:

1. Jan Clop
> 2. Cornelis Jansz Klop
> 3. Egbert Clop (1677-1746)
> 4. Cornelis Johannes Klop (1710-1777)
> 5. Egbert Cornelis (1740-1797)
> 6. Rogier Willem (1789-1852)
> 7. Egbert Cornelis (1819-1875)
> 8. Willem Rogier (1851-1902)
> 9. Adriaan Klop (1882-1959).

Ter vergelijking: Cornelis Johannes Klop is ook een afstammeling van Jan Clop. Eén van zijn voorouders is Egbert Klop, halfbroer van de bij 4. genoemde naamgenoot Cornelis Johannes Klop (1710-1777).

Het boek is verschenen in een beperkte oplage en inmiddels uitverkocht. Mocht u desondanks geïnteresseerd zijn stuurt u dan een e-mail aan Pieter Klop.

Meer informatie

Het boek werd als volgt door door Pieter Klop gepresenteerd:

Tweede Weteringdwarsstraat 68 Amsterdam
een collage over de familie Klop in de eerste helft van de twintigste eeuw

In 2005 bedacht ik (Pieter Klop) dat het wel aardig zou zijn om op basis van interviews wat familiebelevenissen vast te leggen die zich hebben afgespeeld in en om het huis van mijn grootouders (Klop). Aan dat huis bewaar ik ook nog goede herinneringen, die dateren uit de jaren vijftig (zucht!).
Van het een kwam het ander. Ik kon met behulp van afstammingsgegevens, die ik vond op internet, ook de gegevens voor onze tak van de familie completeren. De vroegst bekende Klop is dan een zeventiende-eeuwer en inmiddels zijn we dertien generaties verder.
Het resultaat is een boek van 180 pagina’s met 100 foto’s. Een blik op de inhoudsopgave geeft een indruk van wat u kunt verwachten:

– Klop-Pieksma (Kloppen, Pieksma’s, vader en moeder Klop)
– Vrijerspad
– Psalmen en pret (Kerkgang, opgewekte klanken, buitenpret)
– Oorlogsperikelen (Wol, stroom en kristalontvangers, hongertochten)
– Leren en werken
– Stemmen uit het verleden (Bijnamen; familietaal; jiddisch)
– Buurt en buurtgenoten
– Huizen (Zeeburgerdijk, Plantage Doklaan, Tweede Weteringdwarsstraat)
– Flarden (Curaçao, gouden bruiloft, (volks)wagens, De Groene Kalebas)
– Bewoning nr. 68 door Adriaan en Geert
– Afstammingsoverzicht