De familienaam Klop

Beroepsnaam of adresnaam

De familienaam Klop is waarschijnlijk een metonymische beroepsnaam. De naam is dan afgeleid van een product, materiaal of handeling die met een bepaald beroep te maken heeft. Klop verwijst waarschijnlijk naar een handeling. Mogelijk is Klop een verwijzing naar het beroep van timmerman.

Hoewel onwaarschijnlijker zou het ook kunnen zijn dat Klop weer een verkorting is van de naam Kloprogge. Een woord dat uit het nederduits komt en “(ich) klopfe den Roggen” betekent: bijnaam voor een dorser of een vechtjas.