Kijk op het verleden

De verzamelplaats voor foto’s en allerhande documenten betreffende de familie De Jager.

Tegenwoordige tijd en toekomst zouden zinloos worden als de sporen van het verleden uit ons geheugen gewist waren. (Geert Mak)

Archief