Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.

De website Huiberts.info is eigendom van Rian Huiberts. De op deze website vermeldde persoonsgegevens komen uit een door hem onderhouden genealogiedatabase.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Op huiberts.info staan de persoonsgegevens van personen die deel uitmaken van, of gerelateerd zijn aan de stambomen van Katrinus Huiberts, Klasina de Jager, Cornelis Johannes Klop, Johanna Hendrika de Noo, Marinus Henderikus Tigelaar, Johanna Henderika Everaars, Willem Spijkman en Hendrika Aalberts Catrijn Meerstadt. Al deze personen zijn overleden. Personen die overleden zijn vallen niet onder de AVG.

Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel het verrichten van historisch genealogisch onderzoek naar de stambomen van bovengenoemde personen, en een selectie van de onderzoeksgegevens te presenteren voor belangstellenden.

Welke gegevens worden verzameld t.b.v. het genealogisch onderzoek

Ten behoeve van het genealogisch onderzoek worden van een persoon de volgende gegevens vastgelegd:
Geslachtsnaam, voornamen, roepnaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, tijdstip van geboorte, doopdatum, plaats van dopen, overlijdensdatum, tijdstip van overlijden, plaats van overlijden, oorzaak van overlijden, datum begrafenis of crematie, plaats van begrafenis of crematie, adres, beroep, functie, onderscheiding, opleiding, predicaat, titel en (bij overleden personen) religie.

Omdat een persoon in de database deel uitmaakt van, of gerelateerd is aan een van de genoemde stambomen worden ook relatieverbanden (ouders, partners, kinderen, getuigen) vastgelegd.
Bij de partnerrelatie worden de aard van de relatie vastgelegd (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen, etc.) en de datum aanvang relatie, plaats bevestiging relatie, datum einde relatie, plaats einde relatie.

De genoemde persoonsgegevens betreffen een totaaloverzicht van wat geregistreerd kan worden. Veel van deze gegevens komen direct uit de bronnen in de archieven. Van nog levende personen worden niet al deze gegevens vastgelegd. Het persoonsgegeven religie wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd bij nog levende personen.

Welke gegevens worden verstrekt

Op verzoek kan een overzicht van de voorouders van één van de genoemde personen worden verstrekt. Een overzicht van de voorouders van een nog levende persoon kan worden verstrekt na expliciete toestemming van de betreffende persoon. Gegevens van nog levende personen worden nooit verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen van huiberts.info en/of de achterliggende genealogische database.

Beveiliging van persoonsgegevens

Huiberts.info is beveiligd met een Secure Socket Layer SSL Certificaat (SSL-certificaat). Dit is te herkennen aan ‘https’ in het webadres van deze website en de afbeelding van een slotje. Informatie wordt dus versleuteld verzonden.

De persoonsgegevens van personen die nog leven zijn niet openbaar. Deze persoonsgegevens zijn ten behoeve van het historisch genealogisch onderzoek alleen toegankelijk voor Rian Huiberts.

Contactformulier

Op huiberts.info staan twee contactformulieren. Via deze contactformulieren heeft u de mogelijkheid contact op de nemen met Rian Huiberts of Jolanda Huiberts. Op beide contactformulieren wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres door te geven.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om een reactie op uw vraag, verzoek of opmerking te kunnen geven en zullen na afhandeling van de onderlinge communicatie worden verwijderd.
Mocht in een toelichting genealogische gegevens van nog levende personen verstrekt worden, dan zullen deze niet zonder expliciete toestemming worden opgenomen in de database.

Heeft u vragen of opmerkingen en wilt u geen gebruik maken van het contactformulier dan kunt u een email sturen aan contact{zethiereenapenstaartjeneer}huiberts{zethiereenpuntjeneer}info