Berichten

Kloppen in de Franse tijd

Van Francois en Francina

De in het licht van de historie voor de hand liggende conclusie dat iemand die in 1798 zijn zoon Egbert Francois en zijn dochter in 1800 Francina Frederika noemt, ongetwijfeld enige sympatie heeft voor de uit Frankrijk overgewaaide ideeën, hier te lande aan het eind der 18e eeuw in stand gehouden door de patriotten, is te voorbarig. De waarheid blijkt geheel anders:

Cornelis Johannes Klop, geboren te Zuilichem op 31-07-1773, als zoon van Egbert Klop en Coenradina van Heeckeren, was militair met als uiteindelijke rang luitenant.
In de Nederduits Gereformeerd ) Hervormde Kerk van Poederoijen staat van 1795 tot 1797 de predikant Petrus (Pieter) Lietaart. Zijn zuster is Petronella Lietaart, die haar broer vanuit Nieuwkoop komt opzoeken in december van het jaar 1795. Zij maakt kennis met de 22 jarige militair Cornelis Johannes Klop. Dat loopt uit op een kindje (Dianabet genoemd) dat geboren wordt op 27-08-1796. Op 8 december 1796 trouwt onze jonge militair met de zuster van de dominee. En na negen maanden (weer op 27 augustus, nu van het jaar 1797) komt er weer een dochter, Carolina Elisabeth, genoemd naar de moeder van de bruid.

De vader van Petronella Lietaart heette Francois Lietaart, haar zussen heetten Anna Francina en Carolina Francina en haar broer heette ook Francois. Logisch dat er dan een kind vernoemd wordt naar Francois of Francina.

Het verhaal is nog niet af. Mijn grootvader Jan Arie Klop (geb. 1879) verteld het verhaal, dat een officier Klop toen Nederlandse jongens gedwongen in Napoleontische dienst moesten, zich lange tijd heeft verborgen in de grienden langs de Meidijk, tussen Poederoijen en Zuilichem.

Ingezonden bijdrage door Jan Arie Klop (geboren 1948)