Berichten

Echbert Klop

De theorie van Jan Arie Klop

(296) 1722. Echbert Klop, hooghdyck heemraet

(296) 1722. Echbert Klop, hooghdyck heemraet

Eén van de voorouders van Cornelis Johannes Klop is Echbert Klop. Egbert Klop was van 1718 tot 1742 een vooraanstaand man in Aalst en de Bommelerwaard. Niet alleen was hij Heemraad in de Hoge Schouw van de Bommelerwaard, ook was hij gedurende lange tijd president-schepen en schout van Aalst.
Dat Egbert een man van aanzien in zijn tijd en regio moet zijn geweest blijkt ook uit het feit dat in de Hervormde Kerk van Aalst een kastje hangt met daarin zijn stenen borstbeeld.

Lange tijd is gedacht dat Egbert Clop de zoon was van Jan Egbertsz Clop, paardenkoopman, en Hester Egbertsdr. Ook op huiberts.info werd deze theorie gevolgd totdat Jan Arie Klop met een geheel andere theorie kwam die stelde dat Egbert Clop niet de zoon kon zijn van Jan Egbertsz Clop en Hester Egbertsdr.

In het Dingsignaat van de Bank van Zuilichem nummer 16 en 17 komt de heemraad, burgemeester en later schout Egbert Clop herhaaldelijk voor. Hij treedt veelal op namens Aelst, maar ook vaak privé en heeft nogal wat geprocedeerd.
Jan Arie Klop vond hem 30-08-1718, 23-05-1719, 17-02-1720. Op 10-04-1726 procedeert hij met ene Adriaen Mol(…) over de boedel van zijn halfzuster Lijsbeth van Rijswijk. In 1730 wordt hij gehoord bij verhoor van de dienstbode van zijn vrouw Dina van Ewijck.

Als Lijsbeth van Rijswijk de halfzuster is van Egbert Clop dan kan hij dus niet de zoon zijn van Jan Egbertsz Clop en Hester Egbertsdr. Egbert Clop is in dat geval de zoon van Cornelis Jansz. Klop en Jenneke Cornelis van Celle (van Bel).

De theorie wordt nog eens versterkt door het gegeven dat Egbert Clop zijn oudste zoon Cornelis (* ca. 1710) noemt en een dochter Jenneke.

Trouwen in goede stand

De theorie van Jan Arie Klop vond ik om nog een andere reden heel aannemelijk. Hoewel niet onmogelijk heeft het mij altijd verbaasd dat de zoon van een paardenkoopman zich zo kon opwerken in de plaatselijke gemeenschap dat hij voor lange tijd vooraanstaande functies bekleedde.

Als Jenneke Cornelis van Celle (van Bel) de moeder is van Egbert Clop, dan zijn er in ieder geval relaties te leggen met de families Van Rijswijk, Coolhaas en Spiering (en/of Spieringh van Well). Dat zijn de betere families in het land van Heusden en Altena. Bovendien is zijn eerste huwelijk met Christina van Hausselt uit Driel een huwelijk in een goede stand. Zijn schoonvader is Rogier van Hausselt, schout en schepen te Driel. Ook zijn tweede huwelijk met Dina van Ewijk is in goede stand. Zijn schoonvader is Geijsbert Wouterszn. van Ewijk, schout van Aalst.
Ook de nakomelingen van Egbert Clop trouwen in goede stand. Zijn zoon Cornelis Klop, schout van Aalst en Heemraad, trouwt met Jenneke Beijnen, waarvan de vader Jan Janszn. Beijnen uit Brakel, dijkheemraad is . Zijn kleinzoon Egbert trouwt Coenradina van Heeckeren, dochter van Gerardus van Heeckeren en Geertuida Niclara van Genderen en wordt in het kerkelijk register van Zuilichem steeds aangeduid met de titel ‘de Heer’ Egbert Klop.

Met dank aan Jan Arie Klop