Berichten

Andries Meerstet, soldaat in het leger van de prins

Stamvader Andries Meerstet (ca. 1754-1804) kwam als soldaat naar Zuthphen. Hij zou hebben gediend in het Regiment Cavalerie Hoeufft van Oyen van 1763 tot 1767, in garnizoen te Zutphen. Echter, in het boek Vredesgarnizoenen van Ringoir staat dat dit regiment gelegerd was in resp. ´s-Hertogenbosch (1745), Friesland (1749), Groningen (1753), Bergen op Zoom (1757), Venlo (1760), Venlo, Nijmegen (1761), Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Utrecht (1777) en Nijmegen (1785). Volgens dit overzicht kan Andries niet in dit regiment gediend hebben.

Andries trouwde in 1784 met Harmina Wolsak. Volgens zijn trouwakte was hij in garnizoen in Arnhem.

-

Het stadsarchief Zutphen heeft een CD uitgegeven met artikelen van de diverse archivarissen. In een artikel van dr. W.J.A. Huberts “Snippers uit de oude doos III, IV, V” staat de volgende zinsnede die een bezoek van de Prins aan Zutphen behandelde:

Soldaat in het Regiment Cavalerie Graeff Van Rechteren.

“In 1766 bestond het garnizoen uit het Regt. Inf. v.d. majoor Cronstrom en een eskadron v.h. regt van de Lt. generaal Graaf van Rechteren. Op 16 aug. kwam daarbij de zes jongste kompagnieen van het 2e bataljon inf. Prins van Holstein-Gottorp, die uit Doetinchem, Lochem, Groenlo en Breevoort kwamen. En op 17 Aug. nog drie eskadrons van het genoemde kavalerie regt uit Arnhem en Nijmegen. De infanterie werd bij schoenmakers e.d. ingekwartierd omdat zij er het meeste voordeel van hadden en de Kavelarie bij de bewoners van de Laarepoort omdat zij stallen hadden.”

Andries is toen in contact gekomen met Hermina Wolsack, die hem later achterna reisde naar Nijmegen.

Adries in de archieven van het CBG

A. Meersted
Regiment Cavallerie van de Luitenant Generaal Graaf Van Rechteren
Compagnie Ritmeester Nobel
Afrekeningslijst 6-5-1781
Raad van State nr. 1946

A. Meersted
Regiment Cavallerie lijfcompagnie van de Generaal Majoor van der Hoop
Afrekeningslijst 6-5-1787 van de majoor Nobel
Raad van State nr. 1945

Andries in het Rijksarchief

Ruiter in het Regiment Cavalerie Van der Hoop (1787).

a.
Afrekeningslijst voor de Compagnie van Ritmeester Nobel van 07/05/1779 tot 5/5/1780 binnen Hoorn
(bron: Raad van State 1946 Van Rechteren)

b.
Rangeerlijst soo wel te paard als te voet van de Compagnie van den Ritmeester Nobel in het Regiment Cavallerie van Luitenant Generaal Graeff van Rechteren soo als
desselve is gerangeerd op 21 mei 1782 Garnizoen houdende binnen Groningen.
Hier staat A. Meersted met als leeftijd 28 jaar, 5 voet ,6 duim, 1 streek ( lengte op koussen). Andries staat onder rangering te voet.

c.
Afrekeningslijst van de Compagnie van de Majoor Nobel in het Regiment Cavallerie van de Generaal Majoor van de Hoop van de 7 mey 1786 tot den 6 mey 1787.
Garnizoen Nijmegen.
bron: Raad van State nr 1945 Van Rechteren

De Duitse connectie?

In Duitsland bestond een veel ouder adelijk geslacht met de naam Von Meerstädt. Van oorsprong kwam deze familie uit het plaatsje Rotheim bij Hanau in de deelstaat Hesse. Later vertrok de familie naar Pruissen. Enige leden van deze familie vertoefden in hogere militaire kringen. Zo was Georg Ernst van Meerstädt ‘rittmeister’ in de ‘Königlicher Preussischer Armee. En zijn zoon was militair in het Regiment von Lossow.
De vraag is of Andries familie was van deze familie Von Meerstädt.