Belijdenis

Kees kreeg dit horloge naar aanleiding van het afleggen van zijn geloofsbelijdenis in ca. 1918.