Hoogesteeg 1

Bij toeval stuitte ik bij mijn ouders op een krantenartikel uit De Gelderlander van zaterdag 21 december 1991. Het artikel is van de hand van de heer A.G. (Ton) Steenbergen. De tekening is van de heer I.C. (Sjaak) Rauws. Hij heeft heel Wageningen getekend en deze collectie geschonken aan het Gemeentearchief Wageningen.
Op de tekening staat een boerderijtje aan de Hoogesteeg nummer 1. De schrijver vraag zich af wie toch die laatste bewoners waren aan de Hoogesteeg 1 die – gezien de televisiemast – zo bij de tijd waren.

gen_huiberts_tekening_hogesteegIn 1966 was er in Wageningen nog sprake van een flinke woningnood. Toen mijn ouders dan ook trouwden kregen zij niet direct een woning toegewezen maar moesten zij noodgedwongen in huis gaan wonen bij mijn grootouders.

Na enige tijd kregen zij van de gemeente een woning toegewezen die op de nominatie stond om gesloopt te worden. Het bleek een oud boerderijtje te zijn aan de Hoogesteeg te Wageningen. Zij konden hier wonen totdat de woning gesloopt zou worden en er voor hun een andere woning beschikbaar zou zijn.

Overigens bleek de woning niet al te veilig. Het had niet veel gescheeld of Dick, de zwangere Loes en hun zoon Rian Huiberts waren in 1967 het slachtoffer geworden van een kolendampvergiftiging. Kordaat optreden van Dick Huiberts heeft een ramp voorkomen.

De tekening van de heer Rauws is zeer accuraat. Mijn ouders kunnen zich de bonenstaken, moestuin en fruitbomen nog goed herinneren. Op oude familiefoto’s is te zien dat zelfs het hekwerk zeer precies getekend is.

Meer foto’s van de Hoogesteeg

Met hulp van de heer Willem Ruisch en het Gemeentearchief Oud-Wageningen heb ik nog een aantal historische foto’s kunnen bemachtigen van de Hoogesteeg te Wageningen. De Hoogesteeg was een verbindingsweg tussen Hoevestein en de Bornsesteeg.