De familienaam Tigelaar

Beroepsnaam

De familienaam Tigelaar is een zogenaamde beroepsnaam. De stamvader uit de stamboom is Jurgen Tigeler (of Tegeler). Hij kwam waarschijnlijk uit Duitsland. In het nederduits is de naam Tegeler ook te lezen als Teigeler of Ziegler.
Een tichel is een metselbaksteen, een Tichelaar is dan een steenbakker. Tichelen betekend het graven van klei om er tichels van te bakken, of het met tichels beleggen.
In tegenstelling tot de meeste mensen in de 17e en 18e eeuw hadden de Tigelaars vanaf het oudst bekende gegeven een achternaam (Tigeler of Tegeler). De meeste andere mensen gebruikten patroniemen.