Artikelen door Rian Huiberts

Gedonder in de polder

Toen de windwatermolens in de dorpspolders nog volop in bedrijf waren hadden de watermolenaars in de eerste plaats tot taak om het polderwater het gehele jaar door op een aanvaardbaar zomer- en winterpeil te houden. Naast hun bestaan als watermolenaar waren zij vrijwel allemaal ook kroegbaas, waar de arbeider en de boeren terecht konden voor het kopen van sterke drank en het drinken van een borrel.

Echbert Klop (2)

In 2004 verscheen in het periodiek “Vier Heerlijkheden” een artikel over Echbert Klop. Egbert was één van de meest invloedrijke voorouders in het geslacht Klop. Hij heeft vele functies bekleed die hem tot een welgesteld en invloedrijk persoon maakte. Egbert is vereeuwigd met een buste in een met een deurtje afgesloten kastje, in het Hervormde Kerk in Aalst.

De zegels van Arien en Jan Gijsbertse de Noo

Er zijn van de familie de Noo een aantal zegels bekend die gebruikt zijn door Jan Gijsbertse de Noo (* 1669) en zijn zoon Arien de Noo (* 1703). Een overzicht.

Echbert Klop

Eén van de voorouders van Cornelis Johannes Klop is Egbert Clop. Egbert Klop was van 1718 tot 1742 een vooraanstaand man in Aalst en de Bommelerwaard. Niet alleen was hij Heemraad in de Hoge Schouw van de Bommelerwaard, ook was hij gedurende lange tijd president-schepen en schout van Aalst.

Kloppen in de Franse tijd

De in het licht van de historie voor de hand liggende conclusie dat iemand die in 1798 zijn zoon Egbert Francois en zijn dochter in 1800 Francina Frederika noemt, ongetwijfeld enige sympatie heeft voor de uit Frankrijk overgewaaide ideeën, hier te lande aan het eind der 18e eeuw in stand gehouden door de patriotten, is te voorbarig. De waarheid blijkt geheel anders.

Tweede Weteringdwarsstraat 68

Begin maart 2007 is er een nieuw boek verschenen over een deel van de nakomelingen van stamvader Jan Clop. Het boek, geschreven door Pieter Klop, gaat over jeugdherinneringen en familiebelevenissen die zich hebben afgespeeld in en rond het huis van zijn grootouders in de Tweede Weteringdwarsstraat te Amsterdam.

De brief aan mijn grootvader

Op 18 juli 1932 stuurde G. Haasakker uit Aalst een brief aan mijn grootvader Cornelis Johannes Klop. Met grote verbazing heb ik de brief gelezen en bij elke bladzijde riep de brief meer en meer vragen op. Niet vreemd als in een brief uit 1932 Wilhelmina, de Mikadoi van Japan, de Heilige Geest, het Britsche Luipaard, Maria en de Nederlandsche Leeuw langs komt.

Een boerderij aan de Hogesteeg

Op 21 december 1991 stond het eerste huis van mijn ouders als tekening in De Gelderlander. De schrijver vraag zich af wie toch die laatste bewoners waren aan de Hogesteeg 1 die – gezien de televisiemast – zo bij de tijd waren.