Berichten

Meer Hogesteeg

Met hulp van de heer Willem Ruisch en het Gemeentearchief Oud-Wageningen heb ik nog een aantal historische foto’s en hun toelichting kunnen bemachtigen van de Hogesteeg te Wageningen. De Hoogesteeg was een verbindingsweg tussen Hoevestein en de Bornsesteeg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0210

Rechts staat de boerderij van Gerrit Schuijlenburg aan de Hoogesteeg 3. Daarachter staat de boerderij van Mekking aan de Hoogesteeg 1. Gerrit Schuijlenburg was koopman in manufacturen en ouderling van de Gereformeerde Gemeente. In zijn achterhuis werd in de twintiger jaren nog enige maanden gekerkt.

gen_huiberts_hogesteeg_h0211

Nogmaals de boerderij van Gerrit Schuijlenburg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0209

De achterzijde van de boerderij van Gerrit Schuijlenburg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0208

Op deze foto uit ca. 1937 de boerderij van dhr. J. Jacobs, landbouwer, aan de Hoogesteeg 5. Dhr. Jacobs bezat een kudde schapen die hij kon laten grazen op de velden van het sportpark.
Hier heeft ook Van den Brink gewoond. Als loonwerker is hij in de jaren ’50 van de vorige eeuw begonnen met ploegen en frezen met een tweewielige trekker van het merk Holder.

gen_huiberts_hogesteeg_h0207

Aan de Hoogesteeg stond dit blok van vier aaneengebouwde huizen dat de bijbelse naam ‘De Ark’ droeg. In dit blok woonden o.a. de families Vermeer, Roseboom, Looijen en van Manen.

 

Een boerderij aan de Hogesteeg

Bij toeval stuitte ik bij mijn ouders op een krantenartikel uit De Gelderlander van zaterdag 21 december 1991. Het artikel is van de hand van de heer A.G. (Ton) Steenbergen. De tekening is van de heer I.C. (Sjaak) Rauws. Hij heeft heel Wageningen getekend en deze collectie geschonken aan het Gemeentearchief Wageningen.

Op deze tekening staat een boerderijtje aan de Hogesteeg nummer 1. De schrijver vraag zich af wie toch die laatste bewoners waren aan de Hogesteeg 1 die – gezien de televisiemast – zo bij de tijd waren.

gen_huiberts_tekening_hogesteegIn 1966 was er in Wageningen nog sprake van een flinke woningnood. Toen mijn ouders dan ook trouwden kregen zij niet direct een woning toegewezen maar moesten zij noodgedwongen in huis gaan wonen bij mijn grootouders.

Na enige tijd kregen zij van de gemeente een woning toegewezen die op de nominatie stond om gesloopt te worden. Het bleek een oud boerderijtje te zijn aan de Hogesteeg te Wageningen. Zij konden hier wonen totdat de woning gesloopt zou worden en er voor hun een andere woning beschikbaar zou zijn.

Overigens bleek de woning niet al te veilig. Het had niet veel gescheeld of Dirk, de zwangere Loes en hun zoon Rian Huiberts waren in 1967 het slachtoffer geworden van een kolendampvergiftiging. Kordaat optreden van Dik Huiberts heeft een ramp voorkomen.

De tekening van de heer Rauws is zeer accuraat. Mijn ouders kunnen zich de bonenstaken, moestuin en fruitbomen nog goed herinneren. Op oude familiefoto’s is te zien dat zelfs het hekwerk zeer precies getekend is.