Berichten

Geografische spreiding familienaam De Jager

De volkstelling van 1947

Tijdens de volkstelling van 1947 kwam de achternaam De Jager 5388 keer voor in Nederland. De verdeling over de provincies was als volgt:

207 Groningen
566 Friesland
066 Drenthe
310 Overijssel
385 Gelderland
424 Utrecht
408 Amsterdam
525 Noord Holland
558 Den Haag
425 Rotterdam
917 Zuid-Holland
379 Zeeland
172 Noord-Brabant
049 Limburg

Geografische spreiding 1993 en 2007

geografie_1993_dejager_680geografie_2007_dejagerHet overzicht van 1993 is gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees.

De familienaam De Jager

Beroepsnaam of adresnaam

Er zijn twee mogelijke verklaringen het ontstaan van de familienaam De Jager. De Jager is mogelijk een adresnaam of een beroepsnaam.

Bij een beroepsnaam wordt hier duidelijk in de naam verwezen naar het beroep van jager, jachtopziener of een zgn. scheepsjager, de drijver van de paarden die een vaartuig trekken. Ook kan verwezen worden naar het beroep van schipper van een jaagschuit, een schip dat (verse) waren naar de markt brengt.

Bij een adresnaam wordt mogelijk verwezen naar de naam van een huis of herberg, bijvoorbeeld ‘In de dorstige Jager’. Ook De Jager als scheepsnaam zou aan de familienaam ten grondslag kunnen liggen.