Berichten

De familienaam Tigelaar

Beroepsnaam

De familienaam Tigelaar is een zogenaamde beroepsnaam. De stamvader uit de stamboom is Jurgen Tigeler (of Tegeler). Hij kwam waarschijnlijk uit Duitsland. In het nederduits is de naam Tegeler ook te lezen als Teigeler of Ziegler.
Een tichel is een metselbaksteen, een Tichelaar is dan een steenbakker. Tichelen betekend het graven van klei om er tichels van te bakken, of het met tichels beleggen.
In tegenstelling tot de meeste mensen in de 17e en 18e eeuw hadden de Tigelaars vanaf het oudst bekende gegeven een achternaam (Tigeler of Tegeler). De meeste andere mensen gebruikten patroniemen.

De familienaam Klop

Beroepsnaam of adresnaam

De familienaam Klop is waarschijnlijk een metonymische beroepsnaam. De naam is dan afgeleid van een product, materiaal of handeling die met een bepaald beroep te maken heeft. Klop verwijst waarschijnlijk naar een handeling. Mogelijk is Klop een verwijzing naar het beroep van timmerman.

Hoewel onwaarschijnlijker zou het ook kunnen zijn dat Klop weer een verkorting is van de naam Kloprogge. Een woord dat uit het nederduits komt en “(ich) klopfe den Roggen” betekent: bijnaam voor een dorser of een vechtjas.

De familienaam De Jager

Beroepsnaam of adresnaam

Er zijn twee mogelijke verklaringen het ontstaan van de familienaam De Jager. De Jager is mogelijk een adresnaam of een beroepsnaam.

Bij een beroepsnaam wordt hier duidelijk in de naam verwezen naar het beroep van jager, jachtopziener of een zgn. scheepsjager, de drijver van de paarden die een vaartuig trekken. Ook kan verwezen worden naar het beroep van schipper van een jaagschuit, een schip dat (verse) waren naar de markt brengt.

Bij een adresnaam wordt mogelijk verwezen naar de naam van een huis of herberg, bijvoorbeeld ‘In de dorstige Jager’. Ook De Jager als scheepsnaam zou aan de familienaam ten grondslag kunnen liggen.