Meer Hogesteeg

Met hulp van de heer Willem Ruisch en het Gemeentearchief Oud-Wageningen heb ik nog een aantal historische foto’s en hun toelichting kunnen bemachtigen van de Hogesteeg te Wageningen. De Hoogesteeg was een verbindingsweg tussen Hoevestein en de Bornsesteeg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0210

Rechts staat de boerderij van Gerrit Schuijlenburg aan de Hoogesteeg 3. Daarachter staat de boerderij van Mekking aan de Hoogesteeg 1. Gerrit Schuijlenburg was koopman in manufacturen en ouderling van de Gereformeerde Gemeente. In zijn achterhuis werd in de twintiger jaren nog enige maanden gekerkt.

gen_huiberts_hogesteeg_h0211

Nogmaals de boerderij van Gerrit Schuijlenburg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0209

De achterzijde van de boerderij van Gerrit Schuijlenburg.

gen_huiberts_hogesteeg_h0208

Op deze foto uit ca. 1937 de boerderij van dhr. J. Jacobs, landbouwer, aan de Hoogesteeg 5. Dhr. Jacobs bezat een kudde schapen die hij kon laten grazen op de velden van het sportpark.
Hier heeft ook Van den Brink gewoond. Als loonwerker is hij in de jaren ’50 van de vorige eeuw begonnen met ploegen en frezen met een tweewielige trekker van het merk Holder.

gen_huiberts_hogesteeg_h0207

Aan de Hoogesteeg stond dit blok van vier aaneengebouwde huizen dat de bijbelse naam ‘De Ark’ droeg. In dit blok woonden o.a. de families Vermeer, Roseboom, Looijen en van Manen.

 

Een boerderij aan de Hogesteeg

Bij toeval stuitte ik bij mijn ouders op een krantenartikel uit De Gelderlander van zaterdag 21 december 1991. Het artikel is van de hand van de heer A.G. (Ton) Steenbergen. De tekening is van de heer I.C. (Sjaak) Rauws. Hij heeft heel Wageningen getekend en deze collectie geschonken aan het Gemeentearchief Wageningen.

Op deze tekening staat een boerderijtje aan de Hogesteeg nummer 1. De schrijver vraag zich af wie toch die laatste bewoners waren aan de Hogesteeg 1 die – gezien de televisiemast – zo bij de tijd waren.

gen_huiberts_tekening_hogesteegIn 1966 was er in Wageningen nog sprake van een flinke woningnood. Toen mijn ouders dan ook trouwden kregen zij niet direct een woning toegewezen maar moesten zij noodgedwongen in huis gaan wonen bij mijn grootouders.

Na enige tijd kregen zij van de gemeente een woning toegewezen die op de nominatie stond om gesloopt te worden. Het bleek een oud boerderijtje te zijn aan de Hogesteeg te Wageningen. Zij konden hier wonen totdat de woning gesloopt zou worden en er voor hun een andere woning beschikbaar zou zijn.

Overigens bleek de woning niet al te veilig. Het had niet veel gescheeld of Dirk, de zwangere Loes en hun zoon Rian Huiberts waren in 1967 het slachtoffer geworden van een kolendampvergiftiging. Kordaat optreden van Dik Huiberts heeft een ramp voorkomen.

De tekening van de heer Rauws is zeer accuraat. Mijn ouders kunnen zich de bonenstaken, moestuin en fruitbomen nog goed herinneren. Op oude familiefoto’s is te zien dat zelfs het hekwerk zeer precies getekend is.

Geografische spreiding familienaam Huiberts

De volkstelling van 1947

Tijdens de volkstelling van 1947 kwam de achternaam Huiberts 580 keer voor in Nederland. De verdeling over de provincies was als volgt:

004 Groningen
011 Friesland
015 Drenthe
016 Overijssel
134 Gelderland
028 Utrecht
025 Amsterdam
290 Noord Holland
020 Den Haag
005 Rotterdam
019 Zuid-Holland
001 Zeeland
012 Noord-Brabant
000 Limburg

Geografische spreiding 1993 en 2007

geografie_1993_huiberts_680geografie_2007_huibertsHet overzicht van 1993 is gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees.

De familienaam Huiberts

Patroniem

De familienaam Huiberts is ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de voornaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken.

Op 4 september 1782 werd Dirk Huiberts geboren. Hij was de zoon van Huibert Stoffelen, die weer de zoon was van Christoffel Geurts. Tijdens het leven van Dirk Huiberts werd de burgelijke stand ingevoerd. Alle nakomelingen van Dirk Huiberts hebben dan ook de achternaam Huiberts.

Huiberts, Huiberts en Huiberts

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er in Nederland drie grote families met de familienaam Huiberts. Deze families hebben geen genealogische banden.
De eerste familie heeft zijn oorsprong in Noord-Holland. Zij droegen de familienaam Huiberts al voor de franse tijd.
De tweede familie heeft zijn oorsprong in Wageningen. De familienaam Huiberts dragen zij al sinds stamvader Jan Huiberts (* ± 1565).
De derde familie Huiberts, voorouders van Katrinus Huiberts, heeft zijn oorsprong in de Betuwe. De familienaam Huiberts gaat niet verder terug dan begin 1800, de franse tijd.